Purkukartoitus

Rakennuksen purkua varten on tehtävä purkukartoitus, johon kuuluu haitta-ainetutkimus ja purkumateriaaliselvitys. 

Purkumateriaaliselvityksessä esitetään rakennuksen haitta-aineita sisältävät materiaalit ja jäteluokka sekä kaikki uudelleen käytettävät materiaalit. Lisäksi esitetään materiaalien määrät ja ohjeita käsittelyyn.

Haitta-ainetutkimus on normaalia laajempi, sillä siinä tutkitaan esimerkiksi muovinpehmittimiä, palonsuoja-aineita ja pysyviä orgaanisia ympäristömyrkkyjä eli POP-yhdisteitä, joiden pääsy kiertoon on estettävä.

Betonisesta purkujätteestä tulee lisäksi analysoida MARA-asetuksen mukaiset analyysit, kuten mineraaliöljyjakeiden C10-C40 pitoisuudet sekä PCB- ja PAH-yhdisteiden sekä raskasmetallien pitoisuuksia. 

Rakennuksen purkamiseen velvoitteita.

Puolueettomat kuntotutkimuspalvelut

Tarjoamme laadukkaita kuntotutkimuspalveluita, joiden tavoitteena on varmistaa rakennuksen terveys ja turvallisuus sekä kiinteistön käyttäjien hyvinvointi.

 

 

YHTEYSTIEDOT

KT Kuntotutkimus Oy
Ruosilantie 14 A
HELSINKI
puh. 010 274 0810
info(at)kuntotutkimus.com

Suomen vahvimmat Kuntotutkimus Oy AA

KT Kuntotutkimus Oy © 2024