Mitä selvityksiä putkiremontin valmistelussa tarvitaan?

9.3.2023

Taloyhtiön on hyvä kartoittaa putkistojen kunto jo varhaisessa vaiheessa, ennen kuin ongelmia alkaa ilmaantua.

Putkistojen kuntotutkimus on ensimmäinen vaihe, josta putkiremontin suunnittelu käynnistetään. Sen avulla saadaan selville putkistojen jäljellä oleva käyttöikä ja käynnistetään keskustelu putkiremontin aikataulusta.

Kun tämä tutkimus tehdään riittävän ajoissa, voidaan välttää yllättävät vuodot, putkirikot, turhat käyttökatkokset sekä vesivahingot.

Vesijohtojen lisäksi tähän vaiheeseen voidaan sisällyttää viemäreiden ja salaoja- ja sadevesijärjestelmien sekä lämmitysjärjestelmien kuntotutkimus.

Kun luonnos putkiremontin aikataulusta on olemassa, voidaan käynnistää joukko tärkeitä esiselvityksiä, joita ovat kylpyhuonekuntoarvio, asbesti- ja haitta-ainekartoitus sekä hormikartoitus.

Kylpyhuoneiden kuntoarviolla kartoitetaan huoneistojen märkätilojen korjaustarpeita ja arvioidaan korjausajankohtia. Suunnittelua varten on tärkeää saada kokonaiskuva siitä, kuinka moni kylpyhuone vaatii uusimista ja olisiko niiden korjaus hyvä sisällyttää putkiremonttiin.

Kylpyhuonekuntoarvio on myös tärkeä työväline asbesti- ja haitta-ainekartoituksessa, koska sen avulla saadaan selville alkuperäisiä pintamateriaaleja sisältävät kylpyhuoneet, joihin kartoitus voidaan kohdentaa.

Hormikartoitus antaa arvokasta tietoa ilmanvaihdon toiminnasta, hormien kunnosta ja niiden korjaustarpeesta. Selkeässä tasokuviin perustuvassa raportissa esitetään puutteet ja tarvittaessa yksilöllinen korjaussuositus.

 

Miksi putkiremontin palvelut yhdeltä toimijalta?

Kun kaikki putkiremonttia koskevat esiselvitykset tilataan yhdeltä toimijalta, saavutetaan merkittävää etua. KT Kuntotutkimus Oy:n asiantuntijan Antti Vähävirran mukaan tämä nopeuttaa selvitysten tekoa ja parantaa niiden laatua.

-Kun tutkimuksia tilataan yhdeltä toimijalta, ne voidaan tehdä samanaikaisesti, esimerkiksi yhden tai kahden viikon aikana, jolloin asukkaiden kokema haitta vähenee, hän kertoo.

Toinen tärkeä etu on hänen mukaansa asiantuntijoiden vuoropuhelun lisääntyminen ja käytettävissä olevan tiedon lisääntyminen.

-Hormikartoitus on yksi laajimpia selvityksiä, koska siinä käydään jokaisessa huoneistossa, mutta samalla voidaan kerätä arvokasta lähtötietoa esimerkiksi asbesti- ja haitta-ainekartoitusta varten.

-Hormikartoituksen dokumentoinnista on hyötyä myös esimerkiksi röntgen-kuvausten ja viemärikuvausten suunnittelussa. Tärkeä tieto on esimerkiksi se, mistä asunnosta kuvaus onnistuu, onko siellä puhdistusluukkuja ja pitääkö esimerkiksi WC-pönttö irrottaa sitä varten.

Vähänvirran mukaan projekteja koskeva keskustelu lisääntyy, koska esimerkiksi hormikuvaksia ja haitta-ainekartoituksia tekevät projektipäälliköt ovat samassa toimistossa ja silloin tietoa ei tarvitse kaivaa raporteista. Asiantuntijoilla on myös pääsy toistensa kuvapankkeihin.

-Meillä myös kaikki asiantuntijat on koulutettu asbestinäytteenottoon, mikä on tärkeää esimerkiksi hormikuvausta tehdessä, jolloin vastaan voi tulla asbestipitoisia ilmanvaihtokanavia. Tutkija voi ottaa näytteen itse ja näyte saadaan nopeasti tutkittua, eikä työ seiso sen vuoksi, hän painottaa.

KT Kuntotutkimus Oy:n toimitusjohtajan Petri Rajaniemen mukaan usean palvelun tilaaminen yhdeltä toimijalta kasvussa.

-Suuntaus on, että yhdeltä toimijalta halutaan kaikki palvelut ja sen vuoksi me olemme panostaneet tähän kokonaispalveluun. Myös ryhmäkorjaushankkeet tulevat lisääntymään tulevaisuudessa, hän uskoo.

YHTEYSTIEDOT

KT Kuntotutkimus Oy
Ruosilantie 14 A
HELSINKI
puh. 010 274 0810
info(at)kuntotutkimus.com

Suomen vahvimmat Kuntotutkimus Oy AA

KT Kuntotutkimus Oy © 2024