Hormikartoituksesta tärkeää tietoa ilmanvaihdon parantamiseen

9.3.2023

Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän mahdolliset puutteet yleensä huomataan helposti. Ilma ei vaihdu, huoneistossa on kuuma tai siellä koetaan vetoisuutta tai hajuja.

Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus- ja uusintatarpeet nousevat usein esiin isompien korjaushankkeiden, kuten linjasaneerausten yhteydessä. Olisiko järkevää samalla uudistaa tai korjata myös rakennuksen ilmanvaihto?

Ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan selvittämisessä tärkeä työkalu on hormikartoitus. Hormikartoituksessa selvitetään kiinteistön ilmanvaihtohormien nykytilanne ja mitä niille tulee tehdä lähitulevaisuudessa. Kartoitus tehdään hormikameralla ja merkkisavukokeilla sekä aistinvaraisin menetelmin.

KT Kuntotutkimus Oy:n asiantuntijan Ville Ilomäen mukaan hormikartoituksen tavoitteena on tuottaa laadukasta ja puolueetonta kartoitustietoa asiakkaalle. Myös tilaajan tarpeiden kartoittaminen on tärkeää.

Raportissa esitetään selkeästi järjestelmän sen kunto ja puutteet sekä niiden vaikutus toimivuuteen.  Raportin on oltava myös sellaisessa muodossa, että tilaaja hyötyy siitä mahdollisimman paljon, hän sanoo.

-Hormien videokuvaus tarkentaa aistinvaraisia menetelmiä. Esiin tulevat viat voidaan kuvauksen avulla paikantaa ja korjata paikallisesti, jolloin koko järjestelmää ei tarvitse uusia, mikäli se on muuten teknisesti käyttökuntoinen.

Hormikartoituksessa esitetään myös järjestelmälle soveltuva korjaustapa, joka määräytyy hormin rakenteen perusteella. Hormien korjaustapoja ovat esimerkiksi sukitus ja slammaus eli liukuvalumassaus.

Ilomäen mukaan esitetyn hormin korjaustavan pitää olla sellainen, että se soveltuu kyseiseen kiinteistöön. Raportissa asiat on esitettävä niin, että ne palvelevat myös suunnittelijaa. Myös tehdyn työn tai huoltotyön laatua voidaan valvoa vastaavanlaisella kartoituksella silloin kun se on vielä takuun piirissä.

Hormikartoitukseen voi kuulua mm. seuraavia toimenpiteitä:

·     Piirustuksiin yms. asiakirjoihin tutustuminen
·     Kohteen aistinvarainen tutkiminen
·     Hormikokojen ja pituuksien määrittäminen
·     Hormien sijainti rakenteissa
·     Hormien esittely piippu tai nousulinjoittain
·     Hormien sisäpuolisen kunnon tutkiminen videokuvauksella
·     Hormien merkkisavukokeet palvelualueiden määrittämiseksi
·     Selkeän tasokuviin perustuvan raportoinnin
·     Toimintakatselmus
·     Tiiveyskokeet

YHTEYSTIEDOT

KT Kuntotutkimus Oy
Ruosilantie 14 A
HELSINKI
puh. 010 274 0810
info(at)kuntotutkimus.com

Suomen vahvimmat Kuntotutkimus Oy AA

KT Kuntotutkimus Oy © 2024