KT Kuntotutkimus Oy saa vahvistusta hormikartoitusten toteuttamiseen

14.4.2021

”Puolueeton ja laadukas raportointi on arvokasta hormikartoituksissa”

Antti Vähävirta on aloittanut kuntotutkijana 1.3.2021 alkaen vastuualueenaan LVI-järjestelmien kuntokartoitukset.

Hormikartoituksessa selvitetään kiinteistön ilmanvaihtohormien nykytilanne ja mitä niille tulee tehdä lähitulevaisuudessa. Kartoitus tehdään ilmanvaihtohormikameralla ja merkkisavukokeilla sekä aistinvaraisin menetelmin.

Vähävirran tavoitteena on tuottaa työssään laadukasta ja puolueetonta kartoitustietoa asiakkaalle. Tilaajan tarpeiden kartoittaminen on tärkeää. -Raportissa on esitettävä selkeästi järjestelmän sen hetkinen kunto ja puutteiden vaikutus toimivuuteen.  Raportin on oltava myös sellaisessa muodossa, että tilaaja hyötyy siitä mahdollisimman paljon, Vähävirta sanoo.

Hänen mukaansa mahdolliset korjaus- ja uusintatarpeet nousevat esiin yleensä heikentyneen toiminnan tai laajempien uudistusten, kuten esimerkiksi linjasaneeraushankkeen yhteydessä. Tähän yhteyteen hormikartoitus on oiva työkalu, sillä siinä määritetään uusinnan tarve järjestelmän toimivuuteen ja rakenteelliseen riittävyyteen nojautuen, ennen hankkeen korjaustyövaiheen aloittamista. Samassa yhteydessä voidaan ottaa kantaa myös uusittavien rakenteiden vaikutuksesta ilmanvaihdon toimintaan.

Hormien videokuvaus on aistinvaraisia menetelmiä tarkentava tutkimustapa, jolla määritellään hormirakenteiden todellinen kunto ja toiminnan edellytykset. Kuvauksessa esiin tulevia vikaantumia on mahdollista paikantaa ja kunnostaa paikallisesti, joten aina ei tarvitse korjata tai uusia kaikkea, mikäli järjestelmä on muuten teknisesti käyttökuntoinen.

Hormien korjaustapoja ovat esimerkiksi sukitus ja slammaus eli liukuvalumassaus.
Vähävirran mukaan kunnostustapa määräytyy rakenteen ominaisuuksien perusteella ja jokaisella kunnostustavalla on omat hyvät ja huonot puolensa.

– Esitetyn hormin korjaustavan pitää olla sellainen, että se soveltuu kyseiseen kiinteistöön ja korjaustavan ominaisuudet on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

– Puolueettomalla kartoituksella voidaan myös varmistaa jo tehdyn korjaus- tai huoltotyön laatua, kun se on vielä takuun piirissä.

Hormikartoitukseen voi kuulua mm. seuraavia toimenpiteitä:

·     Piirustuksiin yms. asiakirjoihin tutustuminen
·     Kohteen aistinvarainen tutkiminen
·     Hormikokojen ja pituuksien määrittäminen
·     Hormien sijainti rakenteissa
·     Hormien esittely piippu tai nousulinjoittain
·     Hormien sisäpuolisen kunnon tutkiminen videokuvauksella
·     Hormien merkkisavukokeet palvelualueiden määrittämiseksi
·     Selkeän tasokuviin perustuvan raportoinnin
·     Toimintakatselmus
·     Tiiveyskokeet

Aikaisemmin Vähävirta on toiminut mm.  linjasaneerausten IV-työnjohtajana sekä hormikartoituksista ja kunnostuksista vastaavana työnjohtajana.

YHTEYSTIEDOT

KT Kuntotutkimus Oy
Ruosilankuja 3 A
00390 HELSINKI
puh. 010 274 0810
info(at)kuntotutkimus.com

Suomen vahvimmat Kuntotutkimus Oy AA

KT Kuntotutkimus Oy © 2022